تحقیق و توسعه

واحـد تحقیـق و توسعـه (R&D )

بخش تحقیق و توسعه نقش بسیار مهمی در موفقیت و حفظ جایگاه یک سازمان یا شرکت تولیدی ایفا می نماید. بسیاری از سازمان ها از اهمیت R&D  اطلاعی نداشته و تمرکز چندانی بر روی این واحد تاثیرگذار ندارند.

اما صنایع غذایی بابل آب با آگاهی از ارزش کلیدی این واحد و با بهره گیری از آن توانسته جایگاه مناسبی در بازار مصرف به دست آورد.

واحد R&D  بابل آب با داشتن کارشناسان مجرب و متعهد در امر صنایع غذایی با گذراندن دوره های تخصصی در کنار شرکت های تامین کننده بزرگ دنیا از جمله شرکت ژیوادان سوییس، به عنوان یک واحد تحقیقاتی و تولیدی جهت مشاوره و ارائه فرمولاسیون فعالیت می نماید و به واسطه ارتباط با دانش و تکنولوژی روز دنیا و همچنین ارتباط موثر با واحدهای بازاریابی و شناسایی بازار، توانسته با توجه به نیاز بازار کنونی و مشتریان داخلی و خارجی، نوآوری های بسیاری در بخش های مختلف تولیدی ارائه نماید و درنتیجه موجبات افزایش توان رقابتی و سهم بازار بابل آب را فراهم آورد.