امولسیون طعم دار

امولسیون های طعم دهنده: طعم از خصویات حسی مهم در میزان پذیرش محصول می باشد. طعم مناسب و پایداری طعم در شرایط دمایی مختلف از نکات مهم در پروسه تولید نوشیدنی ها می باشد.
بابل آب با در نظر گرفتن خصوصیات فیزیکوشیمیایی هر محصول در پروسه تولید آنها، امولسیون های طعم دار رنگی و طعم دار بدون رنگ را جهت رفع نیاز مشتریان تولید و عرضه می نماید.


  


بابل آب توانسته به پشتوانه دانش خود، انواع امولسیون ها را در طعم های زیر تولید و به بازار عرضه نماید.

 

                           Apple

Kiwi

Peach

Apricot

Lemon

Raspberry

Banana

Lemon-Lime

Strawberry

Coconut

Mango

Tangerine

Grape Fruit

Orange

Tropical