بیس نوشیدنی

برای تولید کنندگان صنایع آشامیدنی بسیار با صرفه تر و آسان تر خواهد بود که از بنیان های متفاوت آشامیدنی در تولید محصولات خود استفاده نمایند. این محصولات شامل اسانسها، رنگها و پودرهای میکس شده اسیدی بوده و تنها با افزودن آب و شیرین کننده آماده مصرف برای محصولات نهایی خواهند شد.


  


صنایع غذایی  بابل آب   بهترین و با صرفه ترین فرمولاسیون مواد اولیه را جهت مقاوم سازی و مطلوب ساختن محصولات به مشتریان ارائه می دهد. قسمت اعظم این محصولات با بهره گیری از روشهای متفاوت تست و آزمایش و برحسب درخواستهای متفاوت مشتریان تولید می گردند.


 بابل آب این محصولات را در طعم های زیر در اختیار مشتریان قرار می دهد:

 

Apple                                               

Apple / Banana                                    

Apple / Kiwi                                        

Apple / Mint                                        

Apple / Passion fruit                                 

Apricot                                             

Banana                                            

Banana /Kiwi                                      

Banana / Pineapple                                

Banana / Lemon                                    

Banana / Strawberry                              

Black cherry                                        

Carrot                                               

Carrot / Apricot                                      

Carrot / Peach                                     

Coconut                                            

Grapefruit                                         

Kiwi                                               

Lemon                                             

Lime                                              

 

Mandarin                              

Mandarin/Pomegranate                           

Mango                                             

Mango/Passion fruit                              

Melon                                             

Mint                                               

Multi Fruit                                          

Orange                                             

Orange/Apricot                                  

Orange/Carrot                                   

Orange/ Carrot /Lemon                         

Orange/Mandarin                                 

Orange/Mango                                    

Peach                                                

Peach/ Apricot                                        

Peach/ Passion fruit                                  

Passion fruit                                           

Passion fruit / Pineapple                             

Pear                                                     

Pear / Banana                                       

 

Pear- Pineapple                           

Pear / Raspberry                                    

Pineapple                                            

Pineapple / Carrot                                    

Pineapple / Melon                                     

Raspberry                                              

Red Grape                                              

Strawberry                                             

Strawberry / Pear                                     

Strawberry / Pineapple                                

Sour cherry                                             

Tropical Fruit                                            

Tropical Mix                                             

Watermelon