امولسیون رنگی

رنگ مانند طعم و مزه از خصوصیات حسی ماده غذایی محسوب می شود. رنگ نقش مهمی در تأیید محصولات غذایی ایفا می کند. در بخش نوشیدنی ها، امولسیون رنگی از مهم ترین بخش تشکیل دهنده محصولات به شمار می آید.