اطلاعات تماس

ایران ـ مازندران ـ بابل ـ جاده شهید صالحی ـ شهرک صنعتی بندپی شرقی ـ بوستان یکم

تلفن :73-01132022970
فکس :01132022969
ایمیل :info@babolab.com

با ما در ارتباط باشید