صنعت نوشیدنی ورزشی

بابل آب به پشتوانه تجربه و پس از موفقیت در زمینه نوشیدنی های انرژی زا، تحقیقاتش در این نوع محصولات را با توجه به نیاز و گرایش مصرف کنندگان  گسترش داده و کامپاند نوشیدنی های ورزشی را به لیست محصولات خود اضافه کرده است.

از آنجایی که ورزشکاران قبل و هنگام ورزش نمی توانند غذا مصرف نمایند بنابراین استفاده از نوشیدنی های ورزشی راه حل مناسبی بشمار می رود. زیرا تعریق سبب از دست رفتن آب و الکترولیت های بدن (املاحی از قبیل کلرید سدیم، منیزیم، کلسیم و پتاسیم) می شود و اگر این اتفاق کنترل نشود منجر به کم آبی بدن و در شرایط بحرانی ، اختلال در گردش خون و حمله قلبی می گردد.

الکترولیت ها در بدن سه کارکرد اصلی دارند:

-         بسیاری از آنها املاح ضروری برای بدن هستند

-         الکترولیت ها فشار اسمزی بین مایعات بخش های مختلف بدن را کنترل می نمایند.

-         برای انجام فعالیت های طبیعی سلول ها و حفظ  ph کمک می نماید.

به طور کلی نوشیدنی های ورزشی را می توان در سه نوع طبقه بندی تعریف کرد که حاوی مقادیر متفاوتی از مایع، الکترولیت و املاح می باشد.

-        
 - ایزوتونیک                     حاوی مایع و الکترولیت و 6-8 % کربو هیدرات             

-        
 - هیپوتونیک                    حاوی مایع و الکترولیت و میزان پائین کربوهیدرات

-        
 - هیپرتونیک                    حاوی میزان بالایی از کربوهیدرات

که با توجه به نیاز مشتری به هر کدام از این محصوات، تولید و عرضه می شود.