صنعت نوشیدنی های گازدار


نوشابه گازدار
 یا نوشیدنی کربوناته یک نوشابه غیر الکلی است که عمدتا حاوی آب گازدار، شیرین کننده، طعم دهنده و یک عامل رنگی می باشد.بازار نوشابه های گازدار در سال های اخیر در بسیاری از کشورها آنچنان رشد چشمگیری داشته که لزوم ایجاد تغییرات در کارخانجات تولیدی این نوع محصولات را ایجاب نموده است. 

عصاره از مهمترین بخش تولید یک نوشابه گازدار می باشد که ایجاد طعم، رنگ و غیره می نماید.
صنایع غذایی بابل آب تحت نظارت فنی ژیوادان سوئیس، بزرگترین تولید کننده اسانس در دنیا، یکی از پرکیفیت ترین عصاره های نوشابه گازدار را تولید می نماید و در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.